Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [kə.ˈnɛk.ʃən]

Danh từSửa đổi

connection /kə.ˈnɛk.ʃən/

 1. Sự liên quan, sự liên lạc, mối quan hệ; sự chấp nối.
  to have a connection with — có quan hệ với
 2. Sự mạch lạc.
  there is no connection in his speech — bài nói của anh ta chẳng có mạch lạc gì cả
 3. Sự giao thiệp, sự kết giao.
  to form a connection with someone — giao thiệp với ai
  to break off a connection — tuyệt đường giao thiệp, tuyệt giao
 4. Bà con, họ hàng, thân thuộc.
  he is a connection of mine — anh ta là người bà con của tôi
 5. (Tôn giáo) Phái, giáo phái.
 6. (Thương nghiệp) Khách hàng.
  shop has a good (wide) connection — cửa hàng đông khách
 7. Tàu xe chạy nối tiếp (tiếp vận với những tàu xe khác).
  to miss the connection — nhỡ mất chuyến xe chạy nối tiếp
 8. Vật (để) nối; chỗ nối (hai ống nối với nhau).

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi