Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈkɑː.lɪkt]

Ngoại động từSửa đổi

collect ngoại động từ /ˈkɑː.lɪkt/

 1. Tập hợp lại.
 2. (Thông tục) Đến lấy, đi lấy, thu lượm, thu thập, góp nhặt, sưu tầm.
  to collect news — lượm tin
  to collect taxes — thu thuế
  to collect letters — lấy thư
  to collect stamps — sưu tầm tem
 3. Tập trung (tư tưởng...).
  to collect oneself — trấn tĩnh, bình tĩnh lại
 4. Suy ra, rút ra.
  I collect from your words that... — qua những lời anh nói tôi suy ra là...

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

collect nội động từ /ˈkɑː.lɪkt/

 1. Tập hợp, tụ hợp lại.
 2. Dồn lại, lại, đọng lại.
  rubbish collects — rác ứ lại

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi