Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈkɑː.lɪkt/
  Hoa Kỳ

Ngoại động từSửa đổi

collect ngoại động từ /ˈkɑː.lɪkt/

 1. Tập hợp lại.
 2. (Thông tục) Đến lấy, đi lấy, thu lượm, thu thập, góp nhặt, sưu tầm, sưu tập.
  to collect news — lượm tin
  to collect taxes — thu thuế
  to collect letters — lấy thư
  to collect stamps — sưu tầm tem
 3. Tập trung (tư tưởng...).
  to collect oneself — trấn tĩnh, bình tĩnh lại
 4. Suy ra, rút ra.
  I collect from your words that... — qua những lời anh nói tôi suy ra là...

Nội động từSửa đổi

collect nội động từ /ˈkɑː.lɪkt/

 1. Tập hợp, tụ hợp lại.
 2. Dồn lại, lại, đọng lại.
  rubbish collects — rác ứ lại

Chia động từSửa đổi

collect (ngôi thứ ba số ít thì hiện tại đơn collects, phân từ hiện tại collecting, quá khứ đơn và phân từ quá khứ collected)

Tham khảoSửa đổi