Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰu˧˧ tʰə̰ʔp˨˩tʰu˧˥ tʰə̰p˨˨tʰu˧˧ tʰəp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰu˧˥ tʰəp˨˨tʰu˧˥ tʰə̰p˨˨tʰu˧˥˧ tʰə̰p˨˨

Động từSửa đổi

thu thập

  1. Như thu nhặt.

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi