Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣin˧˥ɣḭn˩˧ɣɨn˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣin˩˩ɣḭn˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ Sửa đổi

ghín

  1. Cẩn thận (cũ).

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi