Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán Sửa đổi

U+83EB, 菫
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-83EB

[U+83EA]
CJK Unified Ideographs
[U+83EC]

Tra cứu Sửa đổi

Chuyển tự Sửa đổi

Tiếng Quan Thoại Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

  1. (Thực vật học) Cần tây.
  2. (Thực vật học) Cây phụ tử.

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

ngẩn, cận, càn, cần, cẩn

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋə̰n˧˩˧ kə̰ʔn˨˩ ka̤ːn˨˩ kə̤n˨˩ kə̰n˧˩˧ŋəŋ˧˩˨ kə̰ŋ˨˨ kaːŋ˧˧ kəŋ˧˧ kəŋ˧˩˨ŋəŋ˨˩˦ kəŋ˨˩˨ kaːŋ˨˩ kəŋ˨˩ kəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋən˧˩ kən˨˨ kaːn˧˧ kən˧˧ kən˧˩ŋən˧˩ kə̰n˨˨ kaːn˧˧ kən˧˧ kən˧˩ŋə̰ʔn˧˩ kə̰n˨˨ kaːn˧˧ kən˧˧ kə̰ʔn˧˩