Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+92E6, 鋦
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92E6

[U+92E5]
CJK Unified Ideographs
[U+92E7]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. (Hoá học) Curi.
  2. Quây dùng để hàn lại đồ sành sứ bị vỡ.
  3. Để hàn gắn chuột rút.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

cục, cúc, cuốc, cuộc

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kṵʔk˨˩ kuk˧˥ kuək˧˥ kuək˨˩kṵk˨˨ kṵk˩˧ kuək˩˧ kuək˨˨kuk˨˩˨ kuk˧˥ kuək˧˥ kuək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kuk˨˨ kuk˩˩ kuək˩˩ kuək˨˨kṵk˨˨ kuk˩˩ kuək˩˩ kuək˨˨kṵk˨˨ kṵk˩˧ kuək˩˧ kuək˨˨