Wiktionary:Trang Chính/2012

 
ví dụ:
 • đang tải…

Wiktionary tiếng Việt

từ điển mở giải thích
ngữ nghĩa bằng tiếng Việt
cho 263.653 từ
thuộc về 449 ngôn ngữ
mà bạn có thể sửa đổi

Thông báo

 • 20 tháng 10 năm 2021:
  • Một cuộc biểu quyết thay Trang Chính mới đang được tiến hành.
  • Cuộc “Cách mạng cải tiến Wiktionary tiếng Việt” chính thức được tiến hành trên mọi mặt.
  • Wikipedia
  • Wikibooks
  • Wikisource
  • Wikiquote
  • Wikispecies
  • Wikinews
  • Wikiversity
  • Wikivoyage
  • Commons
  • Wikidata
  • Meta-Wiki

  Đây là Trang Chính đã từng sử dụng của Wiktionary từ ngày 16 tháng 1 năm 2012 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021. Xem Trang Chính hiện tại.
  Xem thêm lịch sử Trang Chính tại Wiktionary:Lịch sử Trang Chính.