Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+4EE5, 以
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE5

[U+4EE4]
CJK Unified Ideographs
[U+4EE6]

Tra cứu sửa

Bút thuận
 

Chuyển tự sửa

Từ nguyên sửa

Sự tiến hóa của chữ
Thương Tây Chu Chiến Quốc Thuyết văn giải tự (biên soạn vào thời Hán) Lục thư thông (biên soạn vào thời Minh)
Kim văn Giáp cốt văn Kim văn Thẻ tre và lụa thời Sở Thẻ tre thời Tần Tiểu triện Sao chép văn tự cổ
             

Tiếng Quan Thoại sửa

Giới từ sửa

 1. Lấy, dùng, bằng cách.
  – khả dĩ, có thể
 2. Do đó, sở dĩ.
  – sở dĩ
 3. Để.
  便 – để đạt được

Dịch sửa

bằng cách
do đó, sở dĩ
để
phồn.
giản. #

Tham khảo sửa

 • Cơ sở dữ liệu tự do Unihan
 • Thiều Chửu, Hán Việt Tự Điển, Nhà Xuất bản Văn hóa Thông tin, 1999, Hà Nội (dựa trên nguyên bản năm 1942 của nhà sách Đuốc Tuệ, Hà Nội).