Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

wish /ˈwɪʃ/

 1. Lòng mong muốn, lòng ao ước; lòng thèm muốn.
  to express a wish — tỏ lòng mong ước
  to have a great wish to — ước ao được
 2. Ý muốn; lệnh.
  in obedience to your wishes — theo lệnh của ông
 3. Điều mong ước, nguyện vọng.
  to have one's wish — ước gì được nấy
 4. (Số nhiều) Lời chúc.
  with best wishes — với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất

Ngoại động từSửa đổi

wish ngoại động từ /ˈwɪʃ/

 1. Muốn, mong, hy vọng.
  I wish to say — tôi muốn nói
  it is to be wished that... — mong rằng...
 2. Chúc.
  to wish someone well — chúc cho ai gặp điều tốt lành
  to wish happiness to — chúc hạnh phúc cho

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

wish nội động từ /ˈwɪʃ/

 1. Mong ước, ước ao; thèm muốn.
  to wish for — ước ao

Thành ngữSửa đổi

 • to wish something upon somebody: (Thông tục) Gán cho ai cái gì.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi