Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tin˧˥ ŋɨəʔəŋ˧˥tḭn˩˧ ŋɨəŋ˧˩˨tɨn˧˥ ŋɨəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tin˩˩ ŋɨə̰ŋ˩˧tin˩˩ ŋɨəŋ˧˩tḭn˩˧ ŋɨə̰ŋ˨˨

Danh từ sửa

tín ngưỡng

  1. Sự tin tưởng vào một tôn giáo.
    Tự do tín ngưỡng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa