Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨo̰ʔ˨˩tʂo̰˨˨tʂo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂo˨˨tʂo̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

trộ

  1. Dọa cho sợ.
    Trộ trẻ con.
  2. Tỏ ý khoe khoang (thtục).
    Trộ nhau làm gì thế!

Tham khảo sửa