Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

triple /ˈtrɪ.pəl/

 1. ba cái, gồm ba phần.
  Triple Alliance — đồng minh ba nước
  triple time — (âm nhạc) nhịp ba
 2. Ba lần, gấp ba.

Động từSửa đổi

triple /ˈtrɪ.pəl/

 1. Gấp ba, nhân ba, tăng lên ba lần.
  to triple the income — tăng thu nhập lên ba lần
  the output tripled — sản lượng tăng gấp ba

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

triple (số nhiều triples)

 1. Bộ ba.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực triple
/tʁipl/
triples
/tʁipl/
Giống cái triple
/tʁipl/
triples
/tʁipl/

triple /tʁipl/

 1. () Ba.
  En triple exemplaire — thành ba bản
  Triple croche — (âm nhạc) nốt móc ba
 2. (Chính trị) Tay ba.
  Triple entente — đồng minh tay ba
 3. Gấp ba.
  Triple dose — liều gấp
 4. (Thân mật) Quá đáng ba.
  Un triple sot — một thằng ngu quá đáng

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
triple
/tʁipl/
triples
/tʁipl/

triple /tʁipl/

 1. Số gấp ba.
  Douze est le triple de quatre — mười hai là số gấp ba của bốn
  donner le triple — cho (số) gấp ba

Tham khảoSửa đổi