Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaːw˧˥tʂa̰ːw˩˧tʂaːw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaːw˩˩tʂa̰ːw˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

tráo

  1. Đổi lộn để lừa dối.
    Tráo của xấu lấy của tốt.

Tham khảo sửa