Tiếng Việt Sửa đổi

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəŋ˧˥ aːp˧˥ fi˧˧ kaːn˧˧tiə̰ŋ˩˧ a̰ːp˩˧ fi˧˥ kaːŋ˧˥tiəŋ˧˥ aːp˧˥ fi˧˧ kaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəŋ˩˩ aːp˩˩ fi˧˥ kaːn˧˥tiə̰ŋ˩˧ a̰ːp˩˧ fi˧˥˧ kaːn˧˥˧

Danh từ Sửa đổi

tiếng Afrikaans

  1. Ngôn ngữ chính của những người thực dân Hoà LanNam Phi, và con cháu của họ. Cũng là một trong 11 ngôn ngữ chính thức của Nam Phi.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Từ liên hệ Sửa đổi