tiếng Afrikaans

Tiếng ViệtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəŋ˧˥ aːp˧˥ fi˧˧ kaːn˧˧tiə̰ŋ˩˧ a̰ːp˩˧ fi˧˥ kaːŋ˧˥tiəŋ˧˥ aːp˧˥ fi˧˧ kaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəŋ˩˩ aːp˩˩ fi˧˥ kaːn˧˥tiə̰ŋ˩˧ a̰ːp˩˧ fi˧˥˧ kaːn˧˥˧

Danh từSửa đổi

tiếng Afrikaans

  1. Ngôn ngữ chính của những người thực dân Hoà LanNam Phi, và con cháu của họ. Cũng là một trong 11 ngôn ngữ chính thức của Nam Phi.

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi