Tiếng Việt

sửa
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəŋ˧˥ u˧˧ zaːj˧˧ naː˧˧tiə̰ŋ˩˧ u˧˥ ʐaːj˧˥ naː˧˥tiəŋ˧˥ u˧˧ ɹaːj˧˧ naː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəŋ˩˩ u˧˥ ɹaːj˧˥ naː˧˥tiə̰ŋ˩˧ u˧˥˧ ɹaːj˧˥˧ naː˧˥˧

Danh từ riêng

sửa

tiếng Ukraina

  1. Ngôn ngữ chính thức của Ukraina.