Tiếng ÝSửa đổi

Danh từSửa đổi

inglese

  1. Người Anh.
  2. Tiếng Anh.

Đồng nghĩaSửa đổi