Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tən˧˧ təj˧˧ laːn˧˧təŋ˧˥ təj˧˥ laːŋ˧˥təŋ˧˧ təj˧˧ laːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tən˧˥ təj˧˥ laːn˧˥tən˧˥˧ təj˧˥˧ laːn˧˥˧

Địa danhSửa đổi

Tân Tây Lan

  1. New Zealand.