Xem Austrália. Xem Austràlia. Xem australia. Xem australià.

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
o˧˧ səː˧˧ ʨəj˧˧ li˧˧˧˧o˧˥ səː˧˥ tʂəj˧˥ li˧˥˧˥o˧˧ səː˧˧ tʂəj˧˧ li˧˧˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
o˧˥ səː˧˥ tʂəj˧˥ li˧˥˧˥o˧˥˧ səː˧˥˧ tʂəj˧˥˧ li˧˥˧˧˥˧

Từ nguyênSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia

 1. Xem Úc.

Tiếng AlbaniSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia gc

 1. Chủ cách hạn định của Australi

Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Úc (nam giới)  [ə.ˈstreɪ.ljə]   Bắc California, Hoa Kỳ (nam giới)  [ɔ.ˈstɹeɪl.jə]

Từ nguyênSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia (không đếm được)

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Đồng nghĩaSửa đổi

nước Úc
châu Úc

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi

Tiếng AragonSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Tiếng AsturiasSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tiếng Ba LanSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Ba Lan (nam giới)  [au̯ˈstrali̯a]

Địa danhSửa đổi

Danh từ số ít
Số ít
Chủ cách Australia
Thuộc cách Australii
Vị cách Australii
Nghiệp cách Australię
Cụ cách Australią
Ư cách Australii
Hô cách Australio

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
  W Australii mieszka dużo Greków. — Ở Úc có nhiều người Hy Lạp ở.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tiếng BasqueSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tiếng Bổ trợ Quốc tếSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.

Tiếng GaliciaSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tiếng IdoSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Tiếng IndonesiaSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.

Tiếng LatinhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Cách Số ít Số nhiều
Chủ cách Australia Australiae
Hô cách Australia Australiae
Nghiệp cách Australiam Australiās
Thuộc cách Australiae Australiārum
Vị cách Australiae Australiīs
Tòng cách Australiā Australiīs

Australia gc

 1. (Mới) Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. (Mới) Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tiếng Mã LaiSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.

Tiếng Na Uy (Bokmål)Sửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tiếng Na Uy (Nynorsk)Sửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tiếng Phần LanSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Đồng nghĩaSửa đổi

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi

Tiếng RomanaSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tiếng TagalogSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tiếng ÝSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Australia gc

 1. Nước Úc, Úc Đại Lợi, Ô-xtrây-li-a.
 2. Châu Úc, Úc châu.

Từ dẫn xuấtSửa đổi