Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hiə̰ʔn˨˩ naj˧˧hiə̰ŋ˨˨ naj˧˥hiəŋ˨˩˨ naj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hiən˨˨ naj˧˥hiə̰n˨˨ naj˧˥hiə̰n˨˨ naj˧˥˧

Danh từ

sửa

hiện nay

  1. Thời gian hiện tại.
    Hiện nay bác ấy đã nghỉ hưu.

Tham khảo

sửa