Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
təwŋ˧˧təwŋ˧˥təwŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təwŋ˧˥təwŋ˧˥˧

Từ nguyên sửa

danh từ
Từ tiếng Việt,

Danh từ sửa

tông

  1. Lớp.
  2. (Hội họa?) Như sắc
  3. (Âm nhạc) Một mức độ trên thang âm.

Động từ sửa

tông

  1. Xem tông phái