Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɔ˧˧tʰɔ˧˥tʰɔ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɔ˧˥tʰɔ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

tho

  1. Thua kém.
    Chịu tho.
    Xin tho.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Anh sửa

Từ nguyên sửa

Phần lớn được tìm thấy trong tiếng Anh Mỹ; là từ biến đổi của though. So sánh với tho'.

Phó từ sửa

tho (không so sánh được)

  1. (Không chính thức, chủ yếu là Mỹ) Dạng viết khác của though

Tiếng Mường sửa

Từ tương tự sửa

Đại từ nhân xưng sửa

  1. Tôi, ta.

Ghi chú sử dụng sửa

Từ này chỉ xuất hiện trong motruyện thơ.

Động từ sửa

tho

  1. Đo.

Tham khảo sửa

  • Nguyễn Văn Khang, Bùi Chỉ, Hoàng Văn Hành (2002). Từ điển Mường-Việt. Hà Nội: Nhà Xuất Bản Văn Hoá Dân Tộc. tr.470.

Tiếng Nguồn sửa

Đại từ nhân xưng sửa

tho

  1. tôi, ta, tao, mình, v.v.