Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɔ˧˧tʰɔ˧˥tʰɔ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɔ˧˥tʰɔ˧˥˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

tho

  1. Thua kém.
    Chịu tho.
    Xin tho.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Anh Sửa đổi

Từ nguyên Sửa đổi

Phần lớn được tìm thấy trong tiếng Anh Mỹ; là từ biến đổi của though. So sánh với tho'.

Phó từ Sửa đổi

tho (không so sánh được)

  1. (Không chính thức, chủ yếu là Mỹ) Cách viết khác của though

Tiếng Mường Sửa đổi

Từ tương tự Sửa đổi

Đại từ nhân xưng Sửa đổi

  1. Tôi, ta.

Ghi chú sử dụng Sửa đổi

Từ này chỉ xuất hiện trong motruyện thơ.

Động từ Sửa đổi

tho

  1. Đo.

Tham khảo Sửa đổi

  • Nguyễn Văn Khang, Bùi Chỉ, Hoàng Văn Hành (2002). Từ điển Mường-Việt. Hà Nội: Nhà Xuất Bản Văn Hoá Dân Tộc. tr.470.

Tiếng Nguồn Sửa đổi

Đại từ nhân xưng Sửa đổi

tho

  1. tôi, ta, tao, mình, v.v.