Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɔ̰ʔ˨˩tʰɔ̰˨˨tʰɔ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɔ˨˨tʰɔ̰˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thọ

  1. Tuổi thọ, nói tắt.
    Giảm thọ.
    Hưởng thọ.

Động từ sửa

thọ

  1. Sống lâu, cao tuổi.
    Cụ ông thọ hơn cụ bà.
    Chúc thọ.

Tham khảo sửa