Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɔ̰ʔ˨˩tʰɔ̰˨˨tʰɔ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɔ˨˨tʰɔ̰˨˨

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

thọ

  1. Tuổi thọ, nói tắt.
    Giảm thọ.
    Hưởng thọ.

Động từ Sửa đổi

thọ

  1. Sống lâu, cao tuổi.
    Cụ ông thọ hơn cụ bà.
    Chúc thọ.

Tham khảo Sửa đổi