Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈθɪŋ/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

thing /ˈθɪŋ/

 1. Cái, đồ, vật, thứ, thức, điều, sự, việc, món.
  expensive things — những thứ đắt tiền
 2. Đồ dùng, dụng cụ.
  the things — bộ đồ trà
 3. Đồ đạc, quần áo...
  put your things on and come for a walk — anh hãy mặc quần áo vào rồi đi chơi
 4. Vấn đề, điều, công việc, sự việc, chuyện.
  there's another thing I want to ask you about — còn một vấn đề nữa tôi muốn hỏi anh
  that only makes things worse — cái đó chỉ làm cho tình hình xấu hơn, cái đó chỉ làm cho sự việc rắc rối hơn
  you take things too seriously — anh quá quan hoá vấn đề
  the best thing to do is... — điều đó tốt nhất là...
  that is quite a different thing — đó là một việc hoàn toàn khác
  I have a lot of things to do — tôi có một lô công việc phải làm
 5. Người, sinh vật.
  poor little thing! — tội nghiệp thằng bé!
  you silly thing! — cậu thật là ngốc
  dumb things — thú vật, súc vật
 6. (Pháp lý) Của cải, tài sản.
  things personal — động sản
 7. Mẫu, vật mẫu, thứ, kiểu.
  it is the newest thing out — đây là kiểu (thứ) mới nhất
  it's quite the thing — thật đúng kiểu, thật đúng mốt

Thành ngữ

sửa

Tham khảo

sửa