Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kiəm˧˥ ʨaːk˧˥kiə̰m˩˧ ʨa̰ːk˩˧kiəm˧˥ ʨaːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kiəm˩˩ ʨaːk˩˩kiə̰m˩˧ ʨa̰ːk˩˧

Động từ

sửa

kiếm chác

  1. Thu những lợi nhỏ nhặt bằng mánh khóe, mưu mẹo vặt.
    Tính gian để hòng kiếm chác.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa