Tiếng Anh sửa

 
prawn

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

prawn /ˈprɔn/

  1. (Động vật học) Tôm panđan.
  2. Tôm thương phẩm, tôm cỡ lớn (được dùng ở các quốc gia Vương quốc Anh, Ireland và Khối thịnh vượng chung)

Nội động từ sửa

prawn nội động từ /ˈprɔn/

  1. Câu tôm.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa