Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɔ̤m˨˩tɔm˧˧tɔm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tɔm˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

tòm

  1. Tiếng vật nặng rơi xuống nước.

Dịch sửa

Tham khảo sửa