Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tom˧˧ hṳm˨˩tom˧˥ hum˧˧tom˧˧ hum˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tom˧˥ hum˧˧tom˧˥˧ hum˧˧

Danh từ sửa

tôm hùm

  1. Loài tôm biển rất to đầu có gai.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa