Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈtɑːm/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

tom /ˈtɑːm/

  1. (Viết tắt) Của Thomas.
    there was nobody but tom Dick and Harry! — chỉ toàn là những người vô giá trị!, chỉ toàn là những thằng cha căng chú kiết!

Tham khảo

sửa

Tiếng Nùng

sửa

Danh từ

sửa

tom

  1. (Nùng Inh) đất.

Tham khảo

sửa