Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈtɑːm/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

tom /ˈtɑːm/

  1. (Viết tắt) Của Thomas.
    there was nobody but tom Dick and Harry! — chỉ toàn là những người vô giá trị!, chỉ toàn là những thằng cha căng chú kiết!

Tham khảo sửa

Tiếng Nùng sửa

Danh từ sửa

tom

  1. (Nùng Inh) đất.

Tham khảo sửa