Tiếng AnhSửa đổi

 
shrimp

Cách phát âmSửa đổi

[ˈʃrɪmp]

Danh từSửa đổi

shrimp /ˈʃrɪmp/

  1. (Động vật học) Con tôm.
  2. (Thông tục) Người thấp bé, người lùn.

Nội động từSửa đổi

shrimp nội động từ /ˈʃrɪmp/

  1. Bắt tôm, câu tôm.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi