Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈsuː.pɜː/

Tính từ sửa

super /ˈsuː.pɜː/

 1. (Thông tục) Thượng hảo hạng.
 2. Vuông, đơn vị đo diện tích (không phải đo bề dài hay đo thể tích); đồng nghĩa với superficial.
 3. (Từ lóng) Cừ, chiến.

Danh từ sửa

super /ˈsuː.pɜː/

 1. (Thông tục) Kép phụ.
 2. Người thừa, người không quan trọng.
 3. Người giám thị, người quản lý (viết tắt của superviser).
 4. Phim chính.
 5. Hàng hoá thượng hảo hạng.
 6. Vải lót hồ cứng (đóng sách).

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Ngoại động từ sửa

super ngoại động từ

 1. (Tiếng địa phương) Hút.
  Super un œuf cru — hút trứng sống
  Super l’eau — hút nước

Nội động từ sửa

super nội động từ

 1. (Hàng hải) Bị tắc.
  La voie d’eau a supé — đường nước bị tắc

Tham khảo sửa