Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

suns

  1. Động từ sun chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi

Tiếng LatviaSửa đổi

Danh từSửa đổi

suns  (số nhiều suņi)

  1. Con chó.

Biến cáchSửa đổi