Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈvɑː.kə.tɪv/

Tính từ sửa

vocative ( không so sánh được)

  1. (Ngôn ngữ học) (Thuộc) hô cách, cách xưng hô.

Danh từ sửa

vocative (không đếm được)

  1. (Ngôn ngữ học) Hô cách, cách xưng hô.

Tham khảo sửa