Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈsæ.vɪdʒ]

Tính từSửa đổi

savage /ˈsæ.vɪdʒ/

 1. Hoang vu, hoang dại.
  savage scene — cảnh hoang vu
 2. Dã man, man rợ; không văn minh.
  savage life — cuộc sống dã man
 3. Tàn ác.
  savage persecution — sự khủng bố tàn ác
  savage criticism — sự phê bình gay gắt
 4. (Thông tục) Tức giận, cáu kỉnh.

Danh từSửa đổi

savage /ˈsæ.vɪdʒ/

 1. Người hoang dã, người man rợ.
 2. Người tàn bạo dã man, người độc ác.

Ngoại động từSửa đổi

savage ngoại động từ /ˈsæ.vɪdʒ/

 1. Cắn, giẫm lên (người hay các thú vật khác) (nói về ngựa).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi