Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kaw˧˥ kḭ̈ŋ˧˩˧ka̰w˩˧ kïn˧˩˨kaw˧˥ kɨn˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaw˩˩ kïŋ˧˩ka̰w˩˧ kḭ̈ʔŋ˧˩

Động từ sửa

cáu kỉnh

  1. Tỏ vẻ bực tức bằng lời nói gay gắt.
    Động một tí cũng cáu kỉnh (Tô-hoài
    Nếu bạn biết tên đầy đủ của Tô-hoài, thêm nó vào danh sách này.
    )

Dịch sửa

Tham khảo sửa