Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ta̤ːn˨˩ ɓa̰ːʔw˨˩taːŋ˧˧ ɓa̰ːw˨˨taːŋ˨˩ ɓaːw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːn˧˧ ɓaːw˨˨taːn˧˧ ɓa̰ːw˨˨

Tính từ sửa

tàn bạo

  1. Độc áchung bạo.
    Hành động khủng bố tàn bạo.

Tham khảo sửa