Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sa̰ːn˧˩˧ʂaːŋ˧˩˨ʂaːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːn˧˩ʂa̰ːʔn˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

sản

 1. Khng. Thuế nông nghiệp bằng sản phẩm, nói tắt.
  Thu sản.
  Nộp sản.
 2. Sản phẩm, nói tắt.
  Khoán sản.

Động từ sửa

sản

 1. (Kết hợp hạn chế) , id. Đẻ.
  Khoa sản.
 2. Sinh ra.
  Dạ dày sản ra dịch.

Tham khảo sửa