Tiếng AnhSửa đổi

 
rust

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈrəst]

Danh từSửa đổi

rust /ˈrəst/

  1. Gỉ (sắt, kim loại).
  2. (Nghĩa bóng) Sự cùn trí nhớ, sự kém trí nhớ.
  3. (Thực vật học) Bệnh gỉ sắt.

Nội động từSửa đổi

rust nội động từ /ˈrəst/

  1. Gỉ.

Ngoại động từSửa đổi

rust ngoại động từ /ˈrəst/

  1. Làm gỉ.

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi