Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zḭ˧˩˧ji˧˩˨ji˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟi˧˩ɟḭʔ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

gỉ

  1. Chất màu đỏ sẫm, pha đen, bám phía ngoài các kim loại do bị ô-xi hoá.
    Xe đạp lắm gỉ quá.

Động từ sửa

gỉ

  1. Làm cho gỉ.
    Mạ thế này thì dễ bị gỉ.
    Thép không gỉ.
  2. Như dử mắt

Dịch sửa

Tham khảo sửa