Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəwŋ˧˧ kə̰ʔwŋ˨˩kəwŋ˧˥ kə̰wŋ˨˨kəwŋ˧˧ kəwŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəwŋ˧˥ kəwŋ˨˨kəwŋ˧˥ kə̰wŋ˨˨kəwŋ˧˥˧ kə̰wŋ˨˨

Tính từ sửa

công cộng

  1. Thuộc về mọi người hoặc để phục vụ chung cho mọi người trong xã hội.
    bể nước công cộng
    trạm điện thoại công cộng

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Công cộng, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam