Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵʔk˨˩fṵk˨˨fuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fuk˨˨fṵk˨˨

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

phục

 1. Ẩn nấp chờ thời cơ hành động.
  Phục ở ngõ hẻm để đón đánh.
 2. Chịugiỏi, là hay, là phải.
  Phục tài làm thơ.
 3. Chịu đựng được, đương được.
  Không phục thủy thổ.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Nùng Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

phục

 1. (Nùng Inh) chiếu.

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Tày Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

phục

 1. cái chiếu.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên