Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán giản thểSửa đổi

Thư pháp
 

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Động từSửa đổi

  1. lặp lại, lật lại
  2. khôi phục, hồi phục
  3. phúc đáp, trả lời, đáp trả

DịchSửa đổi

lặp lại
khôi phục
phúc đáp

Tính từSửa đổi

  1. trùng lặp
  2. phức hợp, nhiều, phức tạp

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

phức, phú, phục, phúc

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fɨk˧˥ fu˧˥ fṵʔk˨˩ fuk˧˥fɨ̰k˩˧ fṵ˩˧ fṵk˨˨ fṵk˩˧fɨk˧˥ fu˧˥ fuk˨˩˨ fuk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fɨk˩˩ fu˩˩ fuk˨˨ fuk˩˩fɨk˩˩ fu˩˩ fṵk˨˨ fuk˩˩fɨ̰k˩˧ fṵ˩˧ fṵk˨˨ fṵk˩˧