Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nə̤m˨˩nəm˧˧nəm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nəm˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nầm

  1. Miếng thịt ở giữa bụng lợn, .

Tham khảo sửa