Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nup˧˥nṵp˩˧nup˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nup˩˩nṵp˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ Sửa đổi

núp

  1. Như nấp
    Trẻ con chơi hú tim, núp sau tủ.

Tham khảo Sửa đổi