Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nup˧˥nṵp˩˧nup˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nup˩˩nṵp˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

núp

  1. Như nấp
    Trẻ con chơi hú tim, núp sau tủ.

Tham khảo sửa