Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
na̰m˧˩˧nam˧˩˨nam˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nam˧˩na̰ʔm˧˩

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nẳm

  1. (Đph) .
  2. Năm ấy.
    Nẳm bây giờ mới lại gặp anh.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

nẳm

  1. nghĩ.
    nẳm ngòinghĩ xem

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên