Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nə̰ʔm˨˩nə̰m˨˨nəm˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nəm˨˨nə̰m˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

nậm

  1. Thứ bình nhỏ bằng sứ hay bằng sành dùng để đựng rượu.

Từ đảo chữ

sửa

Tham khảo

sửa