Tiếng LitvaSửa đổi

Danh từSửa đổi

liepa gc (số nhiều lieposbiến trọng âm thứ 1

  1. Tháng bảy.
  2. Cây đoạn.