Tiếng LitvaSửa đổi

Danh từSửa đổi

spalis  (số nhiều spaliaibiến trọng âm thứ 2

  1. Tháng mười.