Tiếng LitvaSửa đổi

Danh từSửa đổi

daugiskaita ?

  1. (Ngôn ngữ học) Số nhiều.