Tiếng LitvaSửa đổi

Danh từSửa đổi

kilmininkas 

  1. (Ngôn ngữ học) Thuộc cách.