Tiếng LitvaSửa đổi

Danh từSửa đổi

šauksmininkas 

  1. (Ngôn ngữ học) Hô cách.